Make your own free website on Tripod.com

AJPW Excite Series 2001 Genichiro Tenryu/Kim Duk/Masanobu Fuchi -v- Keiji Mutoh/Johnny Smith/Taiyo Kea Masanobu Fuchi -v- Kyoshiro Suizenji Giant Kimala/Sabu/Rob Van Dam -v- Yasushi Kanda/Susumu Mochizuki/Darkness Dragon George Hines -v- Shigeo Okumura TARU/Kim Duk/Nobukazu Hirai -v- Ryuji Hijikata/Dan Kroffat/Jim Steele Toshiaki Kawada -v- Yuto Aijima Johnny Smith/Taiyo Kea -v- Steve Williams/Mike Rotunda Steve Williams/Mike Rotunda -v- Johnny Smith/Taiyo Kea (All Japan Tag Title Match) Mitsuya Nagai -v- George Hines Taiyo Kea/Johnny Smith/Yuto Aijima -v- Toshiaki Kawada/Masanobu Fuchi/Genichiro Tenryu Rob Van Dam/Dan Kroffat -v- Sabu/Giant Kimala Nobutaka Araya -v- Jim Steele Yoshiaki Yatsu -v- Mitsuya Nagai Kim Duk/Genichiro Tenryu -v- Toshiaki Kawada/Masanobu Fuchi Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Giant Series 2001 14/1/01 Kawada/Fuchi/Araya/Okumura -v- Kea/Kakihara/Nagai/Yone (Survival Elimination Tag) 7/1/01 Kawada/Fuchi -v- Kea/Smith (World Tag Title Match) Fuchi -v- Nobukazu Hirai 8/1/01 Okumura -v- Suizenji 2/1/01 Okumura/Hirai -v- Aijima/Suizenji 10/1/01 Hiroshi Hase -v- Masa Fuchi 2/1/01 Tenryu/Aijima -v- Hase/Smith 14/1/01 Tenryu/Kawada/Okumura -v-Barton/Steele/Hines 14/1/01 Hase/Hines -v- Kakihara/Nagai 27/1/01 Araya/Hijikata/Hirai -v- Kim Duk/Jim Steele/Cedman Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Stan Hansen Retirement Show, 28/01/01 Terry Funk/Atsushi Onita -v- Abdullah the Butcher/Giant Kimala (Giant Baba Memorial Match) Mil Mascaras/El Hijo Del Santo -v- Blue Panther/Arkangel De La Muerte Kim Duk/Shigeo Okumura -v- Araya/Fujuwara Alexander Otsuka/Muhammed Yone -v- Kakihari/Nagi Curt Hennig/Barry Windham/Mike Rotundo -v- Gearge Hines/Johnny Smith/Jim Steele Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW on GAORA TV 9/12/00 & 29/12/00 9/12 Masa Fuchi -v- Yuto Aijima Sabu -v- Ryuji Hijikata Johnny Smith -v- The Cedman Giant Kimala/Gran Naniwa/TARU -v- Masaaki Mochizuki/Yasushi Kanda/Susumu Mochizuki Shiro Koshinaka -v- Johnny Smith (Triple Crown Tournament Round 1) Toshiaki Kawada -v- Steve Williams (Triple Crown Tournament Round 1) Genichiro Tenryu -v- Stan Hansen (Triple Crown Tournament Round 1) 29/12 Johnny Smith -v- Michiyoshi Ohara (AJPW vs NJPW) Genichiro Tenryu/Jinsei Shinzaki -v- Mike Barton/George Hines Toshiaki Kawada -v- Shiro Koshinaka (Triple Crown Tournament Semi Final) Gran Naniwa/TARU/Ryuji Hijikata -v- Masaaki Mochizuki/Yasushi Kanda/Susumu Mochizuki Masa Fuchi/Yoshiaki Fujiwara/Johnny Smith -v- Stan Hansen/Steve Williams/Wolf Hawkfield Jinsei Shinzaki/Masahito Kakihara -v- Taiyo Kea/Mohammed Yone Toshiaki Kawada -v- Genichiro Tenryu (Triple Crown Tournament Final) Running Time: 4hrs Quality: Good AJPW New Years Giant Series 2000 Vader -v- Jun Akiyama (Triple Crown Match) Hiroshi Hase -v- Mitsuharu Misawa Vader/Johnny Smith --v- Kenta Kobashi/Jun Akiyama Kenta Kobashi -v- Toshiaki Kawada Vader/Akira Taue -v- Mitsuharu Misawa/Jun Akiyama Takao Omori/Yoshihiro Takayama -v- Akira Taue/Toshiaki Kawada Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Excite Series 2000 2/12/00 Vader/Steve Williams -v- No Fear 2/17 Kenta Kobashi -v- Steve Williams Toshiaki Kawada -v- Vader 2/20 Kenta Kobashi/Jun Akiyama -v- Vader/Steve Williams 2/27 Mitsuharu Misawa -v- Jun Akiyama Vader -v- Kenta Kobashi Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Real World Tag Leage 2000 Yoshiaki Fujiwara/Dan Kroffat -v- Steve Williams/Mike Rotundo Masahito Kakihara/Mitsuya Nagai -v- Mike Barton/Jim Steele Barry and Kendall Windham -v- Genichiro Tenryu/Nobutaka Araya Toshiaki Kawada/Masa Fuchi -v- Taiyo Kea/Johnny Smith League Highlights Gran Naniwa/Mohammad Yone/Okumura / -v- Barry and Kendall Windham/Mike Barton Gran Naniwa -v- ? Masahito Kakihara -v- Dan Kroffat Genichiro Tenryu/Mitsuya Nagai -v- Yoshiaki Fujiwara/Mohammad Yone League Highlights Masahito Kakihara/Mitsuya Nagai -v- Yoshiaki Fujiwara/Dan Kroffat Taiyo Kea/Johnny Smith -v- Steve Williams/Mike Rotundo Toshiaki Kawada/Masa Fuchi -v- Genichiro Tenryu/Nobutaka Araya Taiyo Kea/Johnny Smith -v- Steve Williams/Mike Rotundo Toshiaki Kawada/Masa Fuchi -v- Mike Barton/Jim Steele Toshiaki Kawada/Masa Fuchi -v- Steve Williams/Mike Rotundo Running Time: 4hrs Quality: Good AJPW Champions Carnival 2000 Johnny Smith -v- Tamon Honda (Clips) (3/24/00) Takao Omori -v- Jun Akiyama (3/26/00) Steve Williams -v- Akira Taue (3/26/00) Mitsuharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (3/31/00) Kenta Kobashi -v- Johnny Smith (Clips) (4/8/00) Takao Omori -v- Steve Williams (4/9/00) Kenta Kobashi -v- Mitsuharu Misawa (4/11/00) Kenta Kobashi -v- Takao Omori (Champion Carnival 2000 Final) (4/15/00) Running Time: 2hrs Quality: Good AJPW Giant Baba Memorial Show 2/5/99 Great Sasuke/Tiger Mask III/Hayabusa -v- Yoshinari Ogawa/Maunakea Mossman/Masahito Kakihara Kamala II/Jun Izumida/Haruka Eigen -v- Rusher Kimura/Masao Inoue/Mitsuo Momota Tsuyoshi Kikuchi/Masamichi Marufuji -v- Cran Naniwa/Makoto Hashi Road Warriors/Johnny Ace -v- Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Jinsei Shinzaki Toshiaki Kawada -v- Hiro Hase Stan Hanson/Akira Taue/Steve Williams -v- Gary Albright/Takao Omari/Yoshihiro Takayama Johnny Smith/Masa Fuchi/Tamon Honda -v- Yukihiro Kanemura/Gedo/Koji Nakagawa Satoru Asako/Takeshi Morishima -v- Kentaro Shiga/Yoshinobu Kanemaru Vader -v- Mitsuharu Misawa (Triple Crown) Running Time: 5hrs Quality: Good AJPW Champion Carnival 99 Mitsuharu Misawa -v- Jinsei Shinzaki Jun Akiyama -v- Akira Taue Takao Omori -v- Yoshihiro Yakayama Vader -v- Mitsuharu Misawa Vader -v- Takao Omori Johnny Ace -v- Jun Akiyama Akira Taue -v- Gary Albright Mitsuharu Misawa -v- Takao Omori Vader -v- Gary Albright Kenta Kobashi -v- Jun Akiyama Jinsei Shinzaki -v- Akira Taue Mitsuharu Misawa -v- Johnny Ace Kenta Kobashi -v- Vader Takao Omori -v- Jun Akiyama Vader -v- Yoshihiro Takayama Kenta Kobashi -v- Johnny Ace Vader -v- Kenta Kobashi Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW New Years Giant Series 99 1/22/99 Mitsuharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (Triple Crown) 1/7/99 Toshiaki Kawada/Akira Taue -v- Kenta Kobashi/Jun Akiyama 1/15/99 Kenta Kobashi -v- Vader 1/15/99 Yoshinari Ogawa -v- Masahito Kakihara (World Junior Heavyweight Title) 1/16/99 Tamon Honda/Jun Izumida -v- Hayabusa/Jinsei Shinzaki (Asia Tag Titles) Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW October Giant Series 99 Mitsuharu Misawa -v- Vader (30/10/99) Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Kentaro Shiga -v- Takao Omori/Yoshihiro Takayama/Masa Fuchi (9/10/99) Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa/Naomichi Marufuji -v- Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Yoshinobu Kanemaru (16/10/99) Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Kenta Kobashi/Jun Akiyama (23/10/99)(Tag Team Match of the Year) Kenta Kobashi/Jun Akiyama -v- Takao Omori/Yoshihiro Takayama (30/10/99) Tamon Honda/Masao Inoue -v- Johnny Smith/Maunakea Mossman (25/10/99) Running Time: 2hrs Quality: Good AJPW Super Power Series 99 Mitsuharu Misawa -v- Kenta Kobashi (11/6/99) Mitsuharu Misawa/Akira Taue -v- Toshiaki Kawada/Kenta Kobashi (4/6/99) Hayabusa/Jinsei Shinzaki -v- Takao Omori/Yoshihiro Takayama (4/6/99) Kenta Kobashi/Jun Akiyama -v- Johnny Ace/Mike Burton (9/6/99) Yoshinari Ogawa -v- Kentaro Shiga (9/6/99) Toshiaki Kawada/Akira Taue -v- Takao Omori/Yoshihiro Takayama (11/6/99) Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Complete Edition 99 Toshiaki Kawada/Akira Taue -v- Jun Akiyama/Kenta Kobashi Jun Akiyama/Kenta Kobashi -v- Johnny Ace/Mike Burton Takao Omori/Yoshihiro Takayama -v- Johnny Ace/Mike Burton Takao Omori/Yoshihiro Takayama -v- Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Jun Akiyama/Kenta Kobashi Jun Akiyama/Kenta Kobashi -v- Takao Omori/Yoshihiro Takayama Mitsuharu Misawa -v- Toshiaki Kawada Vader -v- Akira Taue Mitsuharu Misawa -v- Vader Kenta Kobashi -v- Mitsuharu Misawa Toshiaki Kawada -v- Kenta Kobashi Mitsuharu Misawa -v- Vader Giant Baba Funeral Coverage Champion Carnival 1999 Coverage Tokyo Dome 2-5-99 Interpromotional Supershow Coverage Running Time: 2hrs Quality: Good AJPW Misawa vs Kawada Mitusharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (21/10/92) Mitusharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (29/7/93) Mitusharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (3/6/94) ***** Mitusharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (24/7/95) Mitusharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (6/6/97) Mitusharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (3/5/98) Running Time: 2hrs Quality: Good AJPW Champion Carnival 98 Highlights of all the Carnival matches from: 3/21 & 3/22 Tokyo Korakuen Hall 3/26 Chiba Kooen Taiikukan 3/29 Nagoya Aichi-ken Taiikukan 4/11 Tokyo Korakuen Hall 4/12 Sendai Miyagi-ken Sports Center Champion Carvival Final: Mitsuharu Misawa -v- Jun Akiyama **** Running Time: 2hrs Quality: Good AJPW Real World Tag League 98 Toshiaki Kawada/Akira Taue -v- The Headhunters (14/11/99) Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Vader/Stan Hansen (14/11/98) Mike Burton/Johnny Ace -v- Takao Omori/Yoshihiro Takayama (15/11/98) Jun Akiyama/Kenta Kobashi -v- The Headhunters (15/11/98) Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Mike Burton/Johnny Ace (21/11/98) Jun Akiyama/Kenta Kobashi -v- Vader/Stan Hansen (21/11/98) Yoshihiro Takayama/Takao Omori -v- Gary Albright/Giant Kimala (27/11/98) Toshiaki Kawada/Akira Taue -v- Mike Burton/Johnny Ace (27/11/98) Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Jun Akiyama/Kenta Kobashi (30/11/98) Vader/Stan Hansen -v- Mike Burton/Johnny Ace (30/11/98) Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- The Headhunters (2/12/98) Jun Akiyama/Kenta Kobashi -v- Toshiaki Kawada/Akira Taue (2/12/98) Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa -v- Yoshihiro Takayama/Takao Omori (4/12/98) Vader/Stan Hansen -v- The Headhunters (4/12/98) Jun Akiyama/Kenta Kobashi -v- Mike Burton/Johnny Ace (4/12/98) Jun Akiyama/Kenta Kobashi -v- Vader/Stan Hansen (5/12/98) Running Time: 2hrs Quality: Good AJPW Champion Carnival 1995 Vol. 1 3-21-95 Tokyo Stan Hanson -v- Takao Omori Mitsuharu Misawa -v- Doug Furnas Toshiaki Kawada -v- Jum Akiyama Akira Taue -v- Kenta Kobashi 3-24-95 Tokyo Doug Furnas -v- Dan Kroffat Jun Akiyama -v- Takao Omori Johnny Ace -v- Dan Spivey Mitsuharu Misawa/Stan Hanson/Kenta Kobashi -v- Shoehi Baba/Toshiaki Kawada/Akira Taue Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Champion Carnival 1995 Vol. 2 3-26-95 Matsumoto Jumbo Tsuruta/Rusher Kimura/Mitsuo Momota -v- Masa Fuchi/Haruka Eigen/Ryukaku Izumida Jun Akiyama -v- Doug Furnas Toshiaki Kawada/Akira Taue/Yoshinari Ogawa -v- Shoehi Baba/Stan Hansen/Takao Omori Mitsuharu Misawa -v- Kenta Kobashi 4-8-95 Osaka Dan Kroffat/Doug Furnas -v- Kenta Kobashi/Tsuyoshi Kikuchi Stan Hansen -v- Dan Spivey Mitsuharu Misawa -v- Jun Akiyama Akira Taue -v- Toshiaki Kawada Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Champion Carnival 1995 Vol. 3 4-6-95 Okayama Kenta Kobashi -v- Takao Omori Akira Taue -v- Jun Akiyama Shoehi Baba/Stan Hansen/Yoshinari Ogawa -v- Dan Kroffat/Johnny Ace/The Eagle Mitsuharu Misawa -v- Toshiaki Kawada 4-12-95 Kenta Kobashi/Jun Akiyama/Kentaro Shiga -v- Dan Kroffat/Johnny Ace/The Eagle Toshiaki Kawada -v- Takoa Omori Stan Hansen -v- Doug Furnas Mitsuharu Misawa -v- Akira Taue Running Time: 3hrs Quality: Good AJPW Commercial Tape (21/5/94) Misawa/Kobashi -v- Kawada/Taue Running Time: 1hr Quality: Good Misawa 5 Star Bouts Misawa/Akiyama -v- Kawada/TAUE (TT League Final 6.12.96,Budokan) Misawa -v- Kobashi (Triple Crown 20.1.97,Osaka) Misawa -v- Kawada (Triple Crown 6.6.97,Budokan) Misawa/Akiyama -v- Kawada/Taue (TT League Final 5.12.97,Budokan) Misawa -v- Kobashi (Triple Crown 31.10.98 Match of the Year 98) Misawa -v- Kobashi (Triple Crown 11.6.99,Match of the Year 99) Misawa/Ogawa -v- Kobashi/Akiyama (23.10.99,Nagoya) Misawa/Kobashi/Giant Baba -v- Kawada/Taue/Fuchi (29.1.94,Korakuen Hall) Running Time: 4hrs Quality: Good AJPW Main Events Mitsuharu Misawa/Kenta Kobashi -v- Toshiaki Kawada/Akira Taue Mitsuharu Misawa -v- Kenta Kobashi Mitsuharu Misawa/Jun Akiyama -v- Kenta Kobashi/Patriot Mitsuharu Misawa/Jun Akiyama -v- Steve Williams/Johnny Ace Mitsuharu Misawa -v- Toshiaki Kawada Kenta Kobashi -v- Toshiaki Kawada (highlights) Mitsuharu Misawa -v- Toshiaki Kawada (Classic match; Misawa drops Kawada on his head!) Mitsuharu Misawa/Kenta Kobashi -v- Toshiaki Kawada/Akira Taue Kenta Kobashi -v- Stan Hansen Mitsuharu Misawa/Kenta Kobashi -v- Toshiaki Kawada/Akira Taue Mitsuharu Misawa/Kenta Kobashi -v- Toshiaki Kawada/Akira Taue (cuts out) Running Time: 4hrs Quality: Good