Make your own free website on Tripod.com


Graveyard 16/10/94 Gran Apache -v- Yoshihiro Tajiri Johnny Gomez -v- Yoshiki Abe Gran Apache -v- Takashi Okano Leatherface -v- Crash The Terminator (Barbed Wire Baseball Bat) Dick Slater/Nobutaku Araya -v- Dark Patriot/Brian Christopher Headhunters -v- Shoji Nakamaki/Hiroyoshi Ono (Glass/Barricade) Running Time: 1h30m Quality: Good Fire On Earth 13/11/94 Yoshihiro Tajiri -v- Aguila Negra Super Astro -v- Takashi Okano Dick Slater -v- Johnny Gomez Headhunters -v- Silver King & El Texano Miguelito Perez -v- Leatherface (Barbed Wire Baseball Bat Bunkhouse Match) Terry Funk/Hiroshi Ono -v- Shoji Nakamaki/Nobutaka Araya (Fire Death Match) Running Time: 1h40m Quality: Good Texas Bronco Homecoming 17/11/94 Super Astro -v- Takashi Okano Yoshihiro Tajiri -v- Aguila Negra Silver King/El Texano -v- Super Astro/Miguelito Perez Shoji Nakamaki -Vs- Hiroshi Ono (Barbedwire Baseball Bat Bunkhouse Match) Terry Funk -v- Leatherface (Cage Match) The Headhunters -v- Dick Slater/Nobutaka Araya (IWA Tag Team Tourmament Finals) Running Time: 1h30m Quality: Good Duel In The Winds 8/1/95 Cynthia Moreno -v- Shintani Aguila Negro -v- Taisuke Taue Jiraya -v- Yoshihiro Tajiri Takashi Okano -v- El Gran Apache Shijo Nakamaki/Hiroshi Ono -v- Texas Hangmen (Bunkhouse Match) Nobutaka Araya -v- Tracey Smothers Terry Funk -v- Cactus Jack (No Rope Barbed Wire Death Match) Running Time: 1h50m Quality: Good Thumbtack Death Matches 7/3/95 IWA womens match Cryptkeeper -v- Toshiyo Yamada Silver King/El Texano -v- Okano/Tajiri Headhunters -v- Iceman/Nagasaki (Barbed Wire Thumbtack Death Match) Cactus Jack/Leatherface -v- Nakamaki/Ono (No Rope Barbed Wire Thumbtack Death Match) Running Time: 1h30m Quality: Good Apartment Deathmatch 18/5/95 Running Time: 1h30m Quality: Good Bath House Brawl 21/8/95 Tarzan Goto/Mr Gannosuke -v- The Headhunters (Bath House Match) Shoji Nakamaki/Keisuke Yamada -v- Tarzan Goto/Mr Gannosuke (Bath House Match) Running Time: 1hr Quality: Good 5 Death Matches 5/95 & Champ Forum Silver King/El Texano -v- Yoshihiro Tajiri/Takashi Okano The Headhunters -v- Iceman/Kendo Nagasaki (Barbed Wire Baseball Bat) Cactus Jack/Leatherface -v- Shoji Nakamaki/Hiroshi Ono (Thumbtack Death) Iceman/Keizo Matsuda -v- Keisuke Yamada/Daisuke Taue Terry Funk/Hiroshi Ono -v- The Headhunters Cactus Jack/Crypt Keeper -v- Abdullah The Nakamaki/Leatherface (Barbed Wire Brick) Niitari -v- Shinarai Super Astro/Silver King/Tudor The Turtle -v- Yoshihiro Tajiri/Lion/Takashi Okano Shoji Nakamaki -v- Crypt Keeper (Barbed Wire Ladder) Headhunter A -v- Headhunter B (Glass Death) Champ Forum Running Time: 4hrs Quality: Good Kawasaki Dream, King Of The Death Match Tournament, 20/8/95 Tiger Jeet Singh -v- Mr Gannosuke (Chain & Barbed Wire Boards) Terry Funk -v- Leatherface (Chain & Barbed Wire Boards) Cactus Jack -v- Terry Gordy (Barbed Wire Baseball Bat And Thumbtacks) Shoji Nakamaki -v- Hiroshi Ono (Barbed Wire Bat And Thumbtacks) Flying Kid Ichihara -v- Takashi Okano (Clips) Iceman -v- Kamikaze (Clips) Terry Funk -v- Tiger Jeet Singh (Glass And Barbed Wire Boards) Cactus Jack -v- Shoji Nakamaki (Barbed Wire Boards & Spike Nails) Headhunters -v- Silver King & El Texano (Clips) Dan Severn -v- Tarzan Goto (Clips) Cactus Jack -v- Terry Funk (No Rope Exploding Barbed Wire Time Bomb Death Match) Running Time: 3hrs Quality: Good Tag Team King Of The Death Match The Headhunters -v- Terry Gordy/Yamada Takano -v- Shoji Nakamaki (Barbed Wire Thumbtack Deathmatch) Cactus Jack –Vs- Tarzan Goto (Deathmatch with Bottles) Terry Funk/Yamada -v- Freddy Kruger/Boogie Man Leatherface/Shoji Nakamaki -v- Terry Gordy/Matsuda Cactus Jack/Tiger Jeet Singh -v- Terry Funk/Yamada Kabuki/Benkei -v- Shoji Nakamaki/Yamada Cactus Jack/Tiger Jeet Singh -v- Tarzan Goto/Gannosuke Running Time: 4hrs Quality: Good Desperation Tour 99 Takashi Uwano -v- Hiroaki Araiwa Yoshiya Mamashita/Tortuga/Yuji Kito/Takashi Sato -v- Great Takeru/Asian Cougar/Phantom Funakashi/Yoki Nishino Sachie Nishibori -v- Hiroya Muto Emi Motokawa -v- The Bloody Shinobi -v- Pelzeus Masao Orihara/Takeshi Ono -v- Akinori/Tsukioka/Kyohei Migami Keizo Matsuda/Katsumi Hirano -v- Keisuke Yamada/Shigeo Okumura Doug Gilbert -v- Hirano Running Time: 1h30m Quality: Ok New Year Legend 17/1/99 Korakuen Hall Hiroki Araiwa -v- Masanori Nakamura Nishino/Funakoshi/Asian Cougar -v- Tudor The Turtle/Uwano/Yuji Kito Mikami/Akinori Tsukioka -v- Great Takeru/Saito Miho Wakizawa/Sachie Nishibori -v- Kayo Noumi/Emi Motokawa Shigeo Okumura/Shunme Matsuzaki -v- Masao Orihara/Takeshi Ono Ghostface(Tarzan Gotoh)/Freddy Kruger -v- Katsumi Hirano/Yoshiya Yamashita, Bloody Brawl Mr Pogo/Nakamaki -v- Keisuke Yamada/Takeshi Sato (Barbed Wire Bat Thumbtacks Double Scramble Death Match) Running Time: 1h25m Quality: Good