Make your own free website on Tripod.com

ZERO-ONE PPV 14/06/01 Naohiro Hoshikawa -v- Lee Young-Gun Greg Beres -v- Kohei Sato Tatsuya Maeda -v- Jumbo Jim Cutasek Yuki Ishikawa/Katsumi Usuda -v- Samoa Joe/Keiji Sakoda Tatsuhito Takaiwa/Alexander Otsuka -v- Igor Meindert/Gerard Gordeau Kengo Watanabe -v- Jason Dreksel Shinjiro Otani -v- Kazunari Murakami Naoya Ogawa -v- Yoshiaki Fujiwara Shinya Hashimoto -v- Tom Howard Running Time: 3hrs Quality: Good ZERO-ONE PPV 02/03/01 Naomichi Marufuji -v- Naohiro Hoshikawa Akitoshi Saito -v- Tadahiro Fujisaka YU-IKEDA -v- Takeshi Tobou (Shootboxing) Yoshiaki Yatsu -v- Gary Steele Kazunari Murakami -v- Shinjiro Otani Takao Omori/Yoshihiro Takayama -v- Alexander Otsuka/Tatsuhito Takaiwa Mitsuharu Misawa/Jun Akiyama -v- Shinya Hashimoto/Yuji Nagata Running Time: 3hrs Quality: Good